Auto Recycling Nederland ( ARN)

Wij werken alleen samen met bedrijven die zijn aangesloten bij Auto Recycling Nederland.

Auto Recycling Nederland is in het leven geroepen om het hergebruiken van de onderdelen van motorrijtuigen. Door de werkwijze van ARN kunnen er veel meer materialen van sloopauto’s opnieuw worden gebruikt. Alle sloopauto’s kunnen worden gebracht of opgehaald zonder dat het de laatste eigenaar geld kost en dat het ten koste gaat van het milieu.

Door het heffen van een verwijderingsbedrage is bovenstaande mogelijk geworden. Het geld komt ten goede van activiteiten met betrekking tot het recyclen en demonteren die nog niet het gewenste financiele gewin opleveren.

Een organisatie van alle autodemontagebedrijven is belangrijk voor het goed laten functioneren van Auto Recycling Nederland. Wanneer een demontagebedrijf voldoet aan de gestelde eisen dan pas kan het bedrijf zich aansluiten bij ARN.

De Raad voor Accreditatie (RvA) houdt zich bezig met de lidmaatschapsaanvragen. Demontagebedrijven die zijn aangesloten kunnen in aanmerking komen voor de verwijderingpremies.

Bedrijven die zijn aangesloten zijn verplicht bepaalde automaterialen te demonteren en af te voeren. De bedrijven die deze materialen afnemen zijn verplicht deze conform de gestelde eisen te verwerken.

Door het goede toezicht van ARN kunnen bevorderende maatregelingen t.b.v. van de economie en het milieu worden genomen. ARN fungeert als tussenpersoon tussen de demontagebedrijven en de bedrijven die de materialen recyclen en verricht onderzoek naar andere mogelijkheden die een positieve invloed kunnen hebben.

De organisatie ARN
Het op een verantwoorde manier verwerken van afval en het hergebruiken van materialen word mogelijk gemaakt door de Nederlandse Autobranche. Het bestuur van ARN wordt gevormd door de brancheorganisaties van Stiba ( autodemontagebedrijven ), Rai ( autofabrikanten en importeurs ), Bovag ( garagebedrijven ), en Focwa ( schadeherstelbedrijven )

Auto Recycling Nederland draagt zorg voor het beleid met betrekking tot de verwijderingsbijdrage. De ARN int de verwijderingsbijdrage en houd zich bezig met bedrijven die in aanmerking komen voor de verwijderingpremie. De aandelen behoren tot de Stichting Auto & Recycling. Deze stichting waarborgt een correcte besluitvorming met betrekking tot de onderdelen van het beleid. De Raad van Commissarissen houdt zich bezig met adviseren en toezicht.