Onze steun aan KIKA

Door het realiseren van een gezonde bedrijfsvoering willen en kunnen we ook wat voor de maatschappij betekenen en we hebben daarom besloten op sponsor te worden van stichting Kankerfonds Nederland. Wij hebben met Stichting Kika afgesproken dat we 10 % van de gerealiseerde winst per auto gaan doneren. De cheque zullen wij aan de regionale vertegenwoordiger van Stichting Kika overhandigen. Volgend jaar zullen wij u hierover nader informeren.