Auto laten ophalen voor de sloop

Indien u een auto wilt laten ophalen voor de sloop, dan krijgt u sinds 1 januari 2014 met een aantal wijzigingen te maken. De Rijksdienst voor Wegverkeer moderniseert en digitaliseert de administratie en registratie van het RDW kentekenregister. Alle administratieve handelingen kunnen nu via een nieuwe applicatie per computer worden uitgevoerd.

Deze Online Registratie Auto Demontage, oftewel ORAD, is in gebruik bij de meeste RDW erkende demontagebedrijven.
Voorwaarde is echter dat deze bedrijven de bevoegdheid is verleend door de RDW om gebruik te maken van deze nieuwe computer applicatie.

MEMO – RDW, STIBA, ARN – Per 1 januari 2014 heeft de Rijksdienst voor Wegverkeer een aantal wijzigingen ingevoerd wat betreft de officiële autodocumenten.

  1. De ‘kentekencard’ op formaat bankpas/creditcard, heeft zijn intrede gedaan ter vervanging van de papieren kentekenbewijzen.
  2. Het ‘uitgeprinte vrijwaringsbewijs,’ het is nu ook mogelijk een wettelijk verplicht RDW-vrijwaringsbewijs uitgeprint te krijgen, in aanvulling op de eerdere handgeschreven versie.

Wat betekent dit in praktijk voor de Automotive Branche, sloop & demontage en de automobilist?

Met de invoering van de kentekencard als kentekenbewijs nieuwe stijl en de nieuwe computer applicatie bij RDW erkende sloop en demontagebedrijven heeft de RDW weer een stap gezet op het traject van de modernisering en digitalisering van de administratie en registratie van de RDW. Op de kentekencard zit een chip met uw registratiegegevens, identiek aan de zichtbare informatie.

Daarnaast hebt u de tenaamstellingscode. Deze bestaat in totaal uit negen cijfers die u in twee keer ontvangt. De eerste 4 cijfers bij het op naam zetten van het voertuig. De laatste 5 cijfers bij ontvangst van de kentekencard. Bewaar de tenaamstellingscode thuis op een veilige plaats, tot u deze nodig heeft bij verkoop, of vrijwaring bij sloop, of uitvoer, van uw auto.

AUTO LATEN OPHALEN VOOR DE SLOOP IN DE PRAKTIJK

1 – Uw auto laten ophalen voor de sloop in de praktijk, met de ‘nieuwe’ kentekencard.
Als uw motorvoertuig is geregistreerd op de nieuwe kentekencard, en u laat deze ophalen voor de sloop, dan zal de chauffeur u bij de transactie om drie zaken vragen. De kentekencard, de bijbehorende tenaamstellingscode, en de kentekenplaten. De afhandeling gaat dan volgens de nieuwste regelgeving. De gegevens van de kentekencard worden op de computer in de Online Registratie Auto Demontage (ORAD) applicatie ingevoerd. Het documentnummer, de tenaamstellingscode en het aantal kentekenplaten complementeren de informatie. Bij akkoord bevinding na de controles is het voertuig opgenomen in de bedrijfsvoorraad van het sloop en demontagebedrijf. In het RDW-kentekenregister staat het voeruig nu als ‘gesloopt’ geregistreerd.

Via de ORAD applicatie op de computer print de medewerker op een blanco A4‘tje uw RDW-vrijwaringsbewijs uit. In uw bijzijn worden de kentekenplaten vernietigd. Uw afgemelde kentekencard wordt doorgeknipt, en krijgt u met het vrijwaringsbewijs mee als bewijs.

2 – Uw auto laten ophalen voor de sloop in de praktijk, met het papieren kentekenbewijs.
Staat uw auto nog geregistreerd op het oude papieren kentekenbewijs, dan zal de medewerker om uw autopapieren vragen. Op de computer zal hij via de applicatie Online Registratie Auto Demontage de gegevens invullen. Het kenteken van de auto, de meldcode met de duplicaatcode, en de controleletter. Het sloopvoertuig wordt opgenomen in de bedrijfsvoorraad van het sloop en demontagebedrijf na akkoord van de diverse uitgevoerde controles.

U krijgt nu op een blanco a4tje het RDW-vrijwaringsbewijs uitgeprint. U overhandigt hem nu het papieren kentekenbewijs en de kentekenplaten. Deze worden in uw bijzijn vernietigd.

Het grote voordeel van de ORAD applicatie is dat alle betrokken partijen direct digitaal zijn geïnformeerd over de registratie en de administratie betreffende verhandelde sloop & demontageauto’s. Transparante transacties ten behoeve van de digitalisering van de RDW en de partners in de Automotive Branche voor en door de Nederlandse automobilist!