Auto laten vrijwaren

Bewijs van vrijwaringEen auto of motorvoertuig laten vrijwaren, dat wil zeggen: laten verwijderen uit de kentekenregistratie van de Rijksdienst voor Wegverkeer, zodat uw verplichtingen en aansprakelijkheid zijn beëindigd wat betreft wegenbelasting, APK-keuring en ook uw verzekeringsplicht. Sinds 1 januari 2014 zijn er een aantal wijzigingen, zie memo!

MEMO – RDW, STIBA, ARN – Per 1 januari 2014 heeft de Rijksdienst voor Wegverkeer een aantal wijzigingen ingevoerd wat betreft de officiële autodocumenten.
1 – De ‘kentekencard’ op formaat bankpas/creditcard, heeft zijn intrede gedaan ter vervanging van de papieren kentekenbewijzen.
2 – Het ‘uitgeprinte vrijwaringsbewijs,’ het is nu ook mogelijk een wettelijk verplicht RDW-vrijwaringsbewijs uitgeprint te krijgen, in aanvulling op de eerdere handgeschreven versie.

Wat betekent dit in praktijk voor de Automotive Branche, sloop & demontage en de automobilist?

Alleen medewerkers van RDW en STIBA erkende bedrijven mogen en kunnen deze officiële handelingen verrichten. Op voorwaarde dat de bevoegdheid Online Registratie Auto Demontage (ORAD) ook is toegekend aan het betreffende autosloop- en demontagebedrijf.
Kennis van zaken in deze is van belang voor medewerkers bij erkende bedrijven die actief zijn in de Automotive Branche. In het bijzonder diegene werkzaam in de autosloop- en demontagebranche.

De Nederlandse automobilist cq bestuurder van motorvoertuigen wordt ook geacht op de hoogte te zijn van de veranderingen die hem/haar betreffen als eigenaar/bestuurder van een RDW geregistreerd voertuig.

AUTO LATEN VRIJWAREN IN DE PRAKTIJK

1 – Uw auto laten vrijwaren in de praktijk, met een ‘nieuwe’ kentekencard.
Als uw automobiel, geregistreerd op de sinds 1 januari 2014 uitgegeven kentekencard, zo in het ongerede is geraakt door een ongeval of andere oorzaak, dan gelden in geval van sloop & demontage de volgende nieuwe regels.

Bij aankoop van uw sloopauto door een erkend bedrijf, zal men u om een drietal zaken vragen.

De kentekencard, de bijbehorende tenaamstellingscode, en de kentekenplaten. Aan de hand van de gegevens op de kentekencard kan de medewerker deze op de computer in de applicatie Online Registratie Auto Demontage invoeren, het documentnummer en de persoonlijke tenaamstellingscode. Tevens wordt de tellerstand ingevoerd, en of er kentekenplaten ontbreken.

Zijn alle controles akkoord bevonden, dan wordt het voertuig in de bedrijfsvoorraad van het sloop & demontagebedrijf opgenomen. Tevens staat het voertuig nu geregistreerd als ‘gesloopt’ in het RDW-kentekenregister.

Het wettelijk verplichte RDW-vrijwaringsbewijs print de medewerker nu via de ORAD applicatie op de computer/printer voor u uit, en overhandigt u dit geprinte bewijs van vrijwaring.

De bijbehorende kentekenplaten worden in uw bijzijn vernietigd, en uw kentekencard wordt doormidden geknipt, en krijgt u mee als bewijs en aandenken.

2 – Uw auto laten vrijwaren in de praktijk, met het oude papieren kentekenbewijs.
Staat de sloopauto die u ter verkoop aanbied nog op een ouderwets papieren kentekenbewijs geregistreerd bij de RDW, dan zijn de volgende handelingen door de medewerker van het autodemontage & sloopbedrijf te verwachten.

Ten eerste voert hij het kenteken, dan de meldcode, vervolgens de duplicaatcode en tenslotte de controleletter in de Online Registratie Auto Demontage applicatie op de computer in.

Bij akkoord van alle uitgevoerde controles, is het sloopvoertuig opgenomen bij de bedrijfsvoorraad
van het sloop & demontagebedrijf. Het RDW-vrijwaringsbewijs wordt nu op een wit A4 formaat papier voor u afgedrukt, en krijgt u overhandigd. Het papieren kentekenbewijs wordt door hem ingenomen. Tenslotte worden de kentekenplaten van het voertuig in uw bijzijn vernietigd.

Transacties die op deze wijze worden afgerond hebben het grote voordeel dat alle betrokken partijen onmiddellijk zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Alle registratie is via de ORAD applicatie op de computer bij alle instanties doorgevoerd.